Referenties

Impressie rollen en referenties

Interim directeur Pension New Business, onderdeel van NN Life & Pension NN, 1 juli 2000 – 1 juli 2021

Verantwoordelijk voor de transformatie naar een duurzaam bedrijfsmodel en de dagelijkse aansturing van Pension New Business. Tevens advisering over de topstructuur van L&P.

Bedankt hoe je rust, richting, structuur en de basis voor een duurzaam bedrijfsmodel hebt aangebracht in de Pensioen New Business Organisatie.

Leon van Riet, CEO NN Life & Pensions

José heeft het vermogen om in een complexe organisatie een veilige omgeving te creëren, naar concrete resultaten toe te werken, met respect voor ieder individu én met oog voor de groepsdynamiek.

Tom Haaring, Commercieel directeur NN L&P Pension New Business

Enorm veel dank voor de fijne samenwerking. Dankzij jouw begeleiding heb ik afgelopen jaar grote persoonlijke groei doorgemaakt en dit kunnen combineren met een fantastisch resultaat op mijn afdeling. Dank voor je leiderschap, coaching en vooral ook het vertrouwen dat je geeft.

Stephan de Jong, Sr manager C&IT NN L&P Pension New Business

Een afscheidsgeschenk van NN
Een afscheidsgeschenk van NN

Lid Raad van toezicht Almeerse Scholen Groep (ASG) van mei 2013 – september 2021 (48 scholen voor primair en secundair onderwijs)

Voorzitter van de commissie kwaliteit, governance en vitaliteit

Als lid van de Raad van Toezicht had José het vermogen haar taak op een constructief-kritische wijze uit te voeren. Zij doet dit op basis van deskundigheid en met inlevingsvermogen de juiste vragen te stellen en zich ten opzichte van de andere leden en van het College van Bestuur onafhankelijk op te stellen. José brengt hierin haar ervaring met veranderprocessen mee. Als lid van de Raad weet ze het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Zij weet welke informatie zij nodig heeft om haar taak te kunnen uitvoeren en haalt deze informatie ook gericht, stelselmatig en proactief op. José deelt haar bevinden met de andere leden en met het College van Bestuur en stelt zich reflectief op.

Susanne Olivier, lid Raad van bestuur ASG

Een afscheidsgeschenk van ASG. ”Grote stap”, brons/transparante epoxyhars/marmer. Ontwerp en uitvoering Frans van der Ven, Almere

Inkomen Collectief, onderdeel van NN Non life, september 2019 – juli 2020

Begeleiding bij de heroriëntatie op de strategie, de (top)structuur van de Business Unit Inkomen Collectief (Collectieve verzekeringen van Inkomen) en ook ondersteuning bij de implementatie hiervan. Tevens tijdelijke waarneming van de aansturing van de Customer Service afdeling.

José heeft als senior verandermanager een grote bijdrage geleverd aan het aanscherpen van de koers en het opstellen van het strategisch plan.
Haar kracht is om vanuit de verbinding het resultaat te behalen. Onderweg naar dat resultaat coacht ze ook de directe collega’s.
Op die manier zijn er tot ver na haar vertrek vruchten te plukken van een samenwerking met José.…………..

Igno Schings, CEO Inkomen Collectief, NN Non Life

Ik heb overall een zeer positief beeld van onze samenwerking.

 • Je hebt een zeer hoge executiekracht. De opdracht die jij aanvaardt, breng je ook thuis ongeacht wat je op het pad naar het eindresultaat tegen komt. Ik bewonder dit en zeker als opdrachtgever is dit prettig om te weten. Je vraagt daartoe ook inzet van ons als stakeholders.
 • Je stopt heel veel energie in je werk. Je bent zeer effectief en werkt gestructureerd/planmatig,
 • Je bent goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden waardoor je effectiviteit toeneemt en je de juiste aandacht geeft aan de verschillende aspecten,
 • Je hebt het vermogen om je snel eigen te maken in een nieuwe omgeving en/of bedrijfsvoering,
 • Je werkt graag samen en stelt je ook open op om die samenwerking te bevorderen,
 • Je bent in ruime mate zelfwerkzaam en kan je eigen weg vinden om zaken opgepakt/opgelost te krijgen.

Henk Blok, commercieel directeur Inkomen Collectief NN Non Life

Delta Lloyd/NN

Vastgoed Delta Lloyd. Verander- en portfoliomanager Vastgoed. Revitalisering Business Unit en opschoning kantorenportefeuille tbv verkoop.

Delta Lloyd Expertise Centrum Leven

Verandermanager Expertise Centrum (productontwikkeling) van de divisie Leven van Delta Lloyd. Revitalisering van het EC en samen met M&V zorgen dat de keten naar de klant goed werkt. Agile werken. Multidisciplinair keten gericht werken met M&V, Juristen, Verzekeringstechnische discipline en de Actuarissen.

Program manager Solvency  Delta Lloyd. Programma management Solvency met name gericht op de inrichting van het programma, het verandermanagement van het programma en het commitment van de Business Units.

Change manager Integration New Pension NN. Integratie, reorganisatie en inrichting van nieuwe expertisecentra voor de productontwikkeling NN Leven.

“Bedankt voor je fijnzinnige mensen kennis”.
Igno Schings.

“Je kunt je stijl (geel, groen) goed aanpassen aan de noodzaak voor blauw zonder je authenticiteit te verliezen. Brengt stabiliteit en verandering. Doet kalm haar ding en brengt verandering. Brengt het potentieel van mensen naar boven. Geen dag gemerkt dat je geen enkele verzekerings/leven kennis & ervaring had.”
Manager en (adjunct)Directeur Leven.

Gemeente Almere

Verandermanager/interimmanager. Revitalisering Business Unit Grondzaken en cultuurverandering naar gebiedsgericht werken. Aansturing en strategie van Grondzaken: Uitgifte en Vastgoed, Juridische dienstverlening en Planeconomie.

(Gedelegeerd) opdrachtgever voor het programma Excellent gastheerschap van gemeente Almere, m.n. op punt van processen en cultuur op gemeenteniveau. Vorming ondernemersloket/plaza. Bestuurlijke samenwerking met de wethouder EZ.

Opzetten van een integraal gebiedsteam Stad en het (schaduw)management van het team voor de stedelijke ruimtelijke doorontwikkeling bij gemeente Almere.

Programmamanager reorganisatie van de Dienst Stedelijke ontwikkeling van gemeente Almere. Reorganisatie behelst 3 sporen: herijking strategie, kanteling van de organisatie naar gebieden en reductie van personeel. Selectie/reductie van personeel op basis van kwaliteit/competenties

“1 brok kwaliteit, betrouwbaar, (ont)zorgt”
Adjunct directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

“Eigenlijk hebben we geen reorganisatie meer nodig, de cultuur is al aan het veranderen”.
Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

“Mensenmanager, Consequent, Snel inwerken op vakkennis”.
Afdeling Grondzaken.

Afscheidscadeau Gemeente Almere

Dienst Landelijk gebied (DLG)

Verander/interimmanager van DLG, 120 FTE. Nadruk op besturing organisatie, aanpassing structuur, coaching management en invoering planmatig werken. Ontwikkeling landelijke leergang programmamanagement.

Verandermanager/interimmanager Beleid en Strategie DLG. Strategie-ontwikkeling en beleid, begeleiden reorganisatieproces.

Programmamanager. Ontwerp en invoering van een landelijk nieuwe sturing, cultuur en bijbehorende informatiesystemen en coach van het landelijk managementteam.

Directeur regio Oost (Gelderland en Overijssel) Dienst Landelijke Gebiedsontwikkeling, regio met 2 locaties Arnhem en Zwolle, circa 250 FTE). Taken:

 • Strategie
 • Stabiliteit in de organisatie brengen
 • Cultuurverandering en implementatie landelijk sturingsmodel
 • Coaching management
 • Lid landelijk managementteam
 • Voorbereiding op verandering in financiering vanuit de overheid, sturing en klantgerichtheid (ILG/WILG).

“Confronteren en toch in verbinding blijven”. Directeur DLG

Afscheidskado zeefdruk Landelijk gebied en boek DLG

KPMG

Management Consultants/Nolan Norton & Co. Adviseur, coach, programmamanager, lijnmanager, MT-lid. In samenwerking met NNC: strategische advisering en doorlichtingen.

“Je kijkt altijd net anders tegen iets aan. Integraal met veel facetten. She walks likes she talks.”

Symbolisch cadeau afscheid KPMG