Referenties

Impressie rollen en referenties

KPMG

Management Consultants/Nolan Norton & Co. Adviseur, coach, programmamanager, lijnmanager, MT-lid. In samenwerking met NNC: strategische advisering en doorlichtingen.

“Je kijkt altijd net anders tegen iets aan. Integraal met veel facetten. She walks likes she talks.”

Symbolisch cadeau afscheid KPMG

Dienst Landelijk gebied (DLG)

Verander/interimmanager van DLG, 120 FTE. Nadruk op besturing organisatie, aanpassing structuur, coaching management en invoering planmatig werken. Ontwikkeling landelijke leergang programmamanagement.

Verandermanager/interimmanager Beleid en Strategie DLG. Strategie-ontwikkeling en beleid, begeleiden reorganisatieproces.

Programmamanager. Ontwerp en invoering van een landelijk nieuwe sturing, cultuur en bijbehorende informatiesystemen en coach van het landelijk managementteam.

Directeur regio Oost (Gelderland en Overijssel) Dienst Landelijke Gebiedsontwikkeling, regio met 2 locaties Arnhem en Zwolle, circa 250 FTE). Taken:

  • Strategie
  • Stabiliteit in de organisatie brengen
  • Cultuurverandering en implementatie landelijk sturingsmodel
  • Coaching management
  • Lid landelijk managementteam
  • Voorbereiding op verandering in financiering vanuit de overheid, sturing en klantgerichtheid (ILG/WILG).

“Confronteren en toch in verbinding blijven”. Directeur DLG

Afscheidskado zeefdruk Landelijk gebied en boek DLG

Gemeente Almere

Verandermanager/interimmanager. Revitalisering Business Unit Grondzaken en cultuurverandering naar gebiedsgericht werken. Aansturing en strategie van Grondzaken: Uitgifte en Vastgoed, Juridische dienstverlening en Planeconomie.

(Gedelegeerd) opdrachtgever voor het programma Excellent gastheerschap van gemeente Almere, m.n. op punt van processen en cultuur op gemeenteniveau. Vorming ondernemersloket/plaza. Bestuurlijke samenwerking met de wethouder EZ.

Opzetten van een integraal gebiedsteam Stad en het (schaduw)management van het team voor de stedelijke ruimtelijke doorontwikkeling bij gemeente Almere.

Programmamanager reorganisatie van de Dienst Stedelijke ontwikkeling van gemeente Almere. Reorganisatie behelst 3 sporen: herijking strategie, kanteling van de organisatie naar gebieden en reductie van personeel. Selectie/reductie van personeel op basis van kwaliteit/competenties

“1 brok kwaliteit, betrouwbaar, (ont)zorgt”
Adjunct directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

“Eigenlijk hebben we geen reorganisatie meer nodig, de cultuur is al aan het veranderen”.
Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

“Mensenmanager, Consequent, Snel inwerken op vakkennis”.
Afdeling Grondzaken.

Afscheidscadeau Gemeente Almere

Delta Lloyd/NN

Vastgoed Delta Lloyd. Verander- en portfoliomanager Vastgoed. Revitalisering Business Unit en opschoning kantorenportefeuille tbv verkoop.

Delta Lloyd Expertise Centrum Leven

Verandermanager Expertise Centrum (productontwikkeling) van de divisie Leven van Delta Lloyd. Revitalisering van het EC en samen met M&V zorgen dat de keten naar de klant goed werkt. Agile werken. Multidisciplinair keten gericht werken met M&V, Juristen, Verzekeringstechnische discipline en de Actuarissen.

Program manager Solvency  Delta Lloyd. Programma management Solvency met name gericht op de inrichting van het programma, het verandermanagement van het programma en het commitment van de Business Units.

Change manager Integration New Pension NN. Integratie, reorganisatie en inrichting van nieuwe expertisecentra voor de productontwikkeling NN Leven.

“Bedankt voor je fijnzinnige mensen kennis”.
Igno Schings.

“Je kunt je stijl (geel, groen) goed aanpassen aan de noodzaak voor blauw zonder je authenticiteit te verliezen. Brengt stabiliteit en verandering. Doet kalm haar ding en brengt verandering. Brengt het potentieel van mensen naar boven. Geen dag gemerkt dat je geen enkele verzekerings/leven kennis & ervaring had.”
Manager en (adjunct)Directeur Leven.