De toekomst start nu

Change Web is als geen ander in staat om de gewenste toekomst vanaf nu in te laten gaan en in co-creatie te realiseren.

Succesvolle organisaties zijn in staat continu te leren en te transformeren om steeds een adequaat antwoord te hebben op de vragen van de maatschappij, klant en markt. De snelheid en kwaliteit waarmee deze veranderingen gerealiseerd worden zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Tegelijkertijd lopen veel veranderingsprocessen mis. Het kan anders. Hoe? Door een goede vertaling van de strategie naar alle niveaus en in alle processen/systemen van de organisatie, co creatie met stakeholders en consequente naleving van de strategie.

Change Web is een klein, deskundig netwerk gespecialiseerd in verandermanagement met name gericht op de branches overheid, onderwijs en de financiële sector.

Visie op organisaties

Een organisatie beschouwen wij als een levend systeem dat altijd over potentieel beschikt om succesvol te zijn. Een systeem dat als een web functioneert en waarin alles samenhangt. Wij hebben een integrale visie op mens en organisatie. Dat wil zeggen dat we naar alle (f)actoren kijken die een rol spelen in de situatie die is ontstaan en in de veranderingen die gewenst zijn.

Visie op veranderen

Samenspel inhoud, ik, samen, omgeving

Change Web bouwt in co-creatie aan een inspirerende organisatie vanuit de volgende verandervisie.

  • Gemeenschappelijk perspectief: verandering wordt gecreëerd vanuit een heldere gemeenschappelijke ambitie.
  • Leiderschap: fundamenteel veranderen zonder leiderschap is onmogelijk. Elke verandering begint daar. Samenwerking, sturend en bindend vermogen van het topteam is essentieel voor succes.
  • Ontwerpen en ontwikkelen, de harde en de zachte kant: de inhoud, de kracht van samen, de eigen kracht en de omgevingskracht.
  • Integraal: organisatieverandering is onlosmakelijk verbonden met de strategie en besturing van een organisatie. Veranderen is nooit een doel op zich, het moet helpen de ambities (beter) waar te maken. HRD beleid, leiding, systemen, instrumentarium en werkwijzen moeten de gewenste verandering maximaal ondersteunen.
  • Eigenaarschap: Change Web helpt klanten zelf de beweging te maken en binnen de organisatie werk te maken van het verantwoordelijk maken van medewerkers.
  • Geleidelijk en continu veranderen (ipv een big bang) geeft een duurzame verandering
  • Energie: een goed veranderproces levert altijd meer energie op dan dat het kost. We zetten verandertrajecten zo in, dat mensen er – naast hard werken – (ook) plezier aan ontlenen.