Rollen

Change Web biedt diensten vanuit diverse rollen

Change manager

We worden ingezet om als change manager de verantwoordelijkheid te nemen voor het organiseren, plannen, ontwerpen en uitvoeren van een verandering. Bv een fusie, een kanteling van de organisatie, bijvoorbeeld van product- naar klantgericht.

Vaak ook worden we ingezet om een nieuwe functie vorm te geven en een (start)periode in te vullen of een bestaande management- of directiefunctie in te vullen waar een (tijdelijke) vacature is ontstaan en een veranderopgave aanwezig is. In veel gevallen is er behoefte aan een vernieuwde invulling van een bestaande functie.  Na een interim periode krijgt de betreffende functie weer een beheersmatig karakter en wordt het stokje overgedragen aan een vaste manager/directeur.

Schaduwmanager

De rol als changemanager kan ook als schaduwmanager in duo met de lijnverantwoordelijke worden ingevuld met een portefeuilleverdeling. B.v. lijn inhoudelijk verantwoordelijk en de schaduwmanager voor de verandering. Dit werkt erg goed mits potentieel in de lijn en er een goede verbinding is.

Adviseur

Als consultant ondersteunen we het management en de directie van organisaties bij uiteenlopende vraagstukken. We worden bv ingeroepen bij strategische heroriëntaties, bij vragen m.b.t. het functioneren van management of directie, bij visie en beleidvorming, bij het betrekken van medewerkers en het creëren van commitment voor een verandering.
Veelal programmeren, organiseren en leiden we bijeenkomsten en “hei-sessies” rond dat thema. Deze zijn altijd maatwerk, waarbij we uiteraard putten uit draaiboeken en methoden die hun effectiviteit hebben bewezen.

(Excecutive) Coach

Leiderschap is niet iets dat zich in isolement afspeelt. In het leiderschapsdomein zitten de leider als persoon, zijn/haar omgeving, zijn/haar team en medewerkers.

In de leiderschapsrol heeft u vaak zeer gekwalificeerde mensen om u heen, maar krijgt u nog voldoende onafhankelijke feedback?

Wanneer er behoefte is aan individuele begeleiding van leidinggevenden of teams in het effectiever functioneren en het doorspreken van de eigen wijze van handelen, fungeren we vaak in de rol van coach. In afstemming met de opdrachtgever en medewerker bepalen we het doel van de coaching, de start en de beoogde eindsituatie en voeren we een coachingstraject uit.

Onze coaches fungeren graag als onafhankelijke sparringpartner en delen graag hun ervaring met u. Zij weten als geen ander met welke vraagstukken u geconfronteerd wordt en bieden een mix van inspiratie, expertise, ervaring en een klankbord.

Commissaris / Toezichthouder

 

Onze langjarige ervaring in heel veel verschillende soorten organisaties en branches zetten we graag in door bestuurlijk actief te zijn en te participeren in Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen.  Daarin ligt onze toegevoegde waarde vooral op het gebied van kwaliteit, vitaliteit, HR en Organisatie-ontwikkeling.