Aanpak

Change Web aanpak kan gericht zijn op verschillende niveaus gericht zijn: individu, team of organisatie.

Organisatieniveau

Wij zorgen altijd voor een geïntegreerde aanpak, want het geheel is zo sterk als de zwakste schakel.

Change Web aanpak voor veranderbegeleiding van een organisatie(onderdeel):

 • Expliciete keuze voor een veranderstrategie op basis van een korte veranderscan. Veranderscan kijkt naar verander condities zoals veranderdrive, -idee, -impact, -vermogen, weerstand, commitment etc.
 • Afhankelijk van de gewenste verandering kan een cultuurdiagnose worden ingezet en wordt gezamenlijk de gewenste cultuur vastgesteld.
 • Indien nodig wordt de strategie bijgesteld/aangescherpt zodat een goede basis voor de verandering aanwezig is.
 • Een Impact analyse kan nodig zijn om de strategie te vertalen naar diverse niveaus/afdelingen/processen/HRM systemen etc.
 • Vaststellen van een veranderstrategie en plan. Hierin wordt onder meer afgesproken hoe de verandering zal plaatsvinden (wat, wanneer) en hoe de sturing, opbouw van commitment en communicatie zal plaatsvinden (welke stakeholders welke rol hebben, wat in de lijn ligt of in programma/project, leidende coalitie etc.).
 • Ontwikkelen/realisatie van de gewenste verandering.

Mogelijke instrumenten/methoden die op dit terrein kunnen worden ingezet:

 • De veranderscan Change Web Stones en vragenlijsten uit MOC (Management of Organizational Change) instrumentarium.
 • Diverse diagnoses op gebied van cultuur, team en individu met onderlinge verbinding.
  Onder andere m.b.v. het OCI (Organizational Cultural Inventory) instrumentarium van Human Synergistics en het Insights-instrumentarium.
 • Programmatisch creëren.
 • Een Impact analyse kan b.v. aan de hand van het 7 SS-en model van McKinsey.

Diverse besturingsmodellen: onder meer Kwaliteitsmodel INK, Balanced Score Card.