Aanpak

Change Web aanpak kan gericht zijn op verschillende niveaus gericht zijn: individu, team of organisatie.

Groepen / communities/ platforms

Op groepsniveau kunnen de volgende activiteiten onderdeel zijn van de aanpak.

  • In kaart brengen team bestaansrecht/missie en doelen inclusief korte (interne) stakeholderscan.
  • Diagnose team krachten en valkuilen.
  • Diagnose team cultuur zowel huidige als de gewenste situatie.
  • Veranderplan opstellen.

Instrumentarium is o.a.:

  • Werkconferenties en Group Decision Support (versnellingskamers)
  • Kernkwadranten(spel), Simulaties, diverse Team scans, zoals Brainmap, Caluwé Kleuren denken, Belbin, Insights, Profile Dynamics etc.
  • Organisatie opstellingen.
  • Team coaching met paarden/schapen.