Diensten voor de overheid

Vragen/issues waar Change Web bijvoorbeeld bij heeft ondersteund en/of kan ondersteunen.
  • Integrale klantbenadering en ketenwerking b.v. vorming ondernemersloket.
  • Gebiedsgericht werken e/o kanteling organisatie naar gebieden.
  • Continue verbeteren i.p.v. reorganiseren.
  • Professionaliseren van planmatig werken.
  • Potentieel van medewerkers beter benutten.
  • Cultuur van aanspreken en transformatie naar ambtenaar 3.0.
  • Vitaliseren van verwaarloosde organisatie(onderdeel).

Change Web missie voor de overheid

Synergie in de keten naar de klant en maatschappelijke functie en tegelijk benutting potentieel van medewerkers.