Diensten

Change Web biedt diensten op diverse niveaus in de organisatie

Diensten op organisatie niveau

Wij ondersteunen organisaties in het bepalen van en realiseren van doelstellingen.  Verandering kan noodzakelijk zijn op vele terreinen, zoals het terrein van beleid en aansturing, management, cultuur en proces/structuur.  We bieden de volgende diensten:

 • Faciliteren van het strategieproces met co creatie van de stakeholders.
 • Begeleiden van de gewenste transformatie en veranderproces: programma-regie, coaching en/of schaduwmanagement.
 • Ontwikkelen van een strategisch veranderplan met draagvlak, op basis van een veranderscan (Change Web Stones).
 • Cultuurdiagnose van huidige en gewenste cultuur en tot stand brengen van gewenste cultuur, bijvoorbeeld tot stand brengen van een lerende organisatie.
 • Tot stand brengen van een vitale organisatie, bezieling (binden en boeien) in samenwerking met management. Verwaarloosde organisatie revitaliseren.
 • Een systeem van kwaliteitszorg en -cultuur ontwikkelen en invoeren.
 • Organisatie-inrichting en -besturing. B.v. kanteling van de organisatie naar geografische indeling, klantindeling etc. Ketenwerking ontwerpen en implementeren.
 • Fusie begeleiding.
 • Professionaliseren van de bedrijfsvoering/HRM: b.v. het ontwikkelen en uitvoeren HRM/Talent management visie en strategie, competentiemanagement, vlootschouw etc.
 • Change Due Diligence voorafgaand aan een fusie, overname of investeringsprogramma. Hierbij wordt aanvullend aan de reguliere Due Diligence het potentieel op gebieden als leiderschap, bedrijfsprocessen, veerkracht etc. in kaart gebracht zodat een betere voorspelling mogelijk is van de toegevoegde waarde van b.v. een fusie of overname en een gerichte transitie mogelijk is.

Diensten op team niveau

Groepen halen niet altijd het onderste uit de kan, zeker niet als het gaat om fundamentele veranderingen.
In organisaties worden mensen bij elkaar gezet als programma groep, stuur-, project-, werkgroep, of lijnafdeling/team. De basis voor hun bestaan is vaak inhoudelijke kennis (of gemeenschappelijke klant/markt/geografie). Maar met alleen het bundelen van mensen op basis van kennis/markt/geografie/ interesse heb je nog geen effectief team.

Samenwerken vraagt veel meer dan dat. Is er een duidelijk doel en voelen mensen zich onderling verbonden om dit doel te bereiken? Ook als het een virtueel team betreft? Is er een duidelijke rol verdeling met/in de “lijn” en zijn belangen besproken en transparant?

Wij helpen groepen en hun leiders om het functioneren van de groep aan de orde te stellen, de bijdrage van de teamleden individueel, onderling en daarmee de samenwerking te verbeteren.
Op die manier creëren we groepen die samen meer zijn dan de som der delen: een team!

We bieden de volgende diensten:

 • Performance verbetering van uw directieteam en/of managementteam
 • Teamkwaliteit vergroten, teameffectiviteit en teamdoelbepaling
 • Intervisie en coaching

Diensten op individueel niveau

Wij bieden individuele coachings programma´s aan voor (Senior) managers en Executives.  Benchmarking met andere leidinggevenden is mogelijk bij inzet van LSI (Life Style Inventory) instrumentarium.

(Executive) coaching wordt afgestemd op de behoefte van een persoon, maar kan ook als onderdeel van een grootschaliger leiderschapsprogramma aangeboden worden. Elke opdracht is maatwerk voor iedere gecoachte persoon en heeft de focus op specifieke ontwikkeling.

Schaduwmanagement betekent in deze context tijdelijke ondersteuning van een manager/directeur. Een duoschap met de lijnmanager.

Dit wordt ingezet om verschillende redenen:

 • De organisatie wil het vooral zelf doen in het kader van potentieel ontwikkeling, borging van kennis etc., maar de trekkers/lijn hebben nog onvoldoende ervaring.
 • Er is tijdelijk stutting nodig want de winkel blijft doordraaien en daar vindt de verandering tevens plaats.
 • Er is te weinig budget voor externe inzet, maar men wil wel graag een vliegende start maken en een steuntje in de rug hebben.

Onze ervaring met schaduwmanagement is op alle fronten goed. Op dit gebied liggen veel kansen.

Diensten op een rij:

 • (Executive) Coaching
 • Training on the Job
 • Schaduwmanagement